TĚŠÍK HARMONY – prostorový deodorant

výrobce:
katalogové číslo:
EAN:
dostupnost: Skladem
cena bez DPH:223,14 Kč

270,00 Kč

Prostorový deodorant

Těšík – prostorový deodorant pro domácnost pohlcuje pachy a zanechává příjemnou vůni čistoty a svěžesti.

Použití: Aplikujte rozprašovačem do prostoru.

H 225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P 210:Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P 333+313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zvláštní označení: EUH 208 – Obsahuje parfém (Benzyl Salicylate, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional). Může vyvolat alergickou reakci. Názvy nebezpečných složek: Ethanol (CAS 64-17-5).

Další upozornění: Používejte jen k určenému účelu.

https://www.zdraveproduktyhk.cz/